30 år av agaförbud firas med ny skrift

10 september firades 30-årsjubileet av Sveriges agalag med releasen av en skrift från Rädda Barnen och Socialdepartementet om lagens historia och betydelse. 1 juli 1979 införde Sverige, som första land i världen, ett förbud mot alla former av våld och kränkande behandling av barn. Idag har 24 länder i världen, varav 16 i EU, en lag mot aga i hemmet. Den svenska lagen, debatten som föregick den och upplysningsarbetet som följde efter införandet har haft stor betydelse för barns uppväxtvillkor.

Med anledning av 30-årsjubileet av agaförbudet har Rädda Barnen i samarbete med Socialdepartementet tagit fram en skrift som ser tillbaka på vad lagen har betytt för Sverige och resten av världen. Titeln är Aldrig våld – 30 år av svensk lagstiftning mot aga, och den 10 september var det lansering på Europaparlamentets informationskontor i Stockholm. Medverkade gjorde bland andra socialminister Göran Hägglund, Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin och de nyvalda EU-parlamentarikerna Alf Svensson,(KD), Anna Hedh (S), Lena Ek (C) och Cecilia Wikström (FP). Medverkade gjorde även Barnrättsakademins Staffan Janson, som ingått i projektets referensgrupp.

30 år av samma rätt till integritet och skydd för barn som för vuxna är en påminnelse om vad som faktiskt kan uppnås genom lagstiftning och upplysning, men också om nödvändigheten av att tillsammans fortsätta och intensifiera arbetet för barns rätt till frihet från våld och kränkningar.