FN:s Barnrättskommitté

FN:s Barnrättskommitté är ett oberoende expertorgan. Staterna ska vart femte år lämna en rapport om de framsteg som har gjorts för att förverkliga de rättigheter som anges i barnkonventionen. Rapporteringen följs av ett förhör med företrädare för regeringen.

Som underlag för förhöret samlar kommittén även in underlag från andra håll – Barnombudsmannen, enskilda organisationer, FN:s egna organ och enskilda personer kan också skicka in information till kommittén. Efter förhöret sammanställer kommittén sina sammanfattande kommentarer, där rekommendationer ges om hur staten bör agera för att på ett bättre sätt genomföra barnkonventionen. Enskilda kan inte klaga hos barnrättskommittén.