Ny bok! Självklart barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Ingen annan internationell konvention har påverkats lika mycket av ideella organisationer. Simone Ek arbetade för Rädda Barnen i Genève under de år då konventionen blev till. Nu har hon skrivit en bok som berättar hela historien. Den visar att ideella organisationer kan påverka, bara de samarbetar och tänker strategiskt.

I dagarna har en ny bok om barnets rättigheter kommit. Det är Rädda Barnen som gett ut boken tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Svenska FN-förbundet.