Ny bok! Självklart barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Ingen annan internationell konvention har påverkats lika mycket av ideella organisationer. Simone Ek arbetade för Rädda Barnen i Genève under de år då konventionen blev till. Nu har hon skrivit en bok som berättar hela historien. Den visar att ideella organisationer kan påverka,…

Läs vidare

Delaktighet kan inte stå på schemat

Att ha kompisar och vara accepterad i gruppen är viktigt för att en elev ska kunna utöva inflytande i skolan. – Den sociala dimensionen har stor betydelse för möjligheten att göra sin röst hörd i skolan. Det är svårt för dem som är marginaliserade i klassrummet att utöva inflytande, säger Helene Elvstrand, som nyligen disputerat…

Läs vidare

30 år av agaförbud firas med ny skrift

10 september firades 30-årsjubileet av Sveriges agalag med releasen av en skrift från Rädda Barnen och Socialdepartementet om lagens historia och betydelse. 1 juli 1979 införde Sverige, som första land i världen, ett förbud mot alla former av våld och kränkande behandling av barn. Idag har 24 länder i världen, varav 16 i EU, en…

Läs vidare

Om Lärarstudenters barnrättskompetens

Vi på Barnrättsakademin blev nyfikna på uppsatsen och frågade en av författarna, Niklas Malmberg, hur han blev intresserad av barnets rättigheter. Medförfattaren heter Johan Hermansson och uppsatsen är skriven inom lärarprogrammet på Örebro universitet. Varför valde ni att skriva en uppsats som tar sin utgångspunkt i barnkonventionen? – Det kom av en händelse till vår…

Läs vidare

Ökande skillnader i skolresultat

Det genomsnittliga betygspoänget elever får när de slutar årskurs nio har ökat från 201 poäng till 209 de senaste tio åren. Samtidigt har andelen elever som inte uppnår behörighet till gymnasiet ökat från 9 till 11 procent. Det verkar alltså som att skillnaderna mellan olika grupper har ökat de senaste åren. Barnkonventionen beskriver barns rätt…

Läs vidare

Nyinstiftat barnrättspris i Landstinget Sörmland

För att stimulera anställda till fortsatt arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter har Landstinget Sörmland inrättat ett barnrättspris. Det ska delas ut en gång om året till verksamheter eller anställda som på olika sätt arbetar för att öka kunskapen om barnets rättigheter och barnrättsperspektivet. På de flesta arbetsplatser inom landstinget finns idag barnkonventionspiloter som…

Läs vidare

Barnbok om barns rättigheter av Pernilla Stalfelt

McDonald’s distribuerar boken genom sitt upparbetade samarbete med Läsrörelsen, i form av Bok Happy Meal från och med den 2 oktober.”Hurrraa!! Alla barns rätt” är Pernilla Stalfelts egen tolkning av barnkonventionen. Boken åskådliggör barnets egna mänskliga rättigheter genom Pernilla Stalfelts färgstarka och raka illustrationer. Boken har tillkommit i ett samarbete mellan Läsrörelsen och projektet ”Barnkonventionen…

Läs vidare