Kunskapskanalen visar temakväll om barnets rättigheter

Är det rätt att slå barn? I år är det 20 år sedan FN:s konvention om barns rättigheter antogs. Det uppmärksammar Kunskapskanalen med en kväll som sätter barn och barns rättigheter i fokus. Först ut är Tema: Barns rätt och sedan sänds I kärlekens namn som handlar om barnaga i Sverige och i Europa.

Kvällen inleds med en två timmar lång sändning som tar avstamp i FN:s barnkonvention som fyller 20 år i november 2009. Sverige har länge varit bäst i klassen- men hur är det idag? Och vad vet barnen själva om sina rättigheter? Och varför är det viktigt att veta vad barnkonventionen är? I studion möter programledare Fredrik Berling bland annat Mihail Stoican, ansvarig för regeringens arbete med barnkonventionen, Sofia Zachrisson, ordförande för Rädda Barnens Ungdomsförbund, Staffan Janson, professor folkhälsovetenskap och vetenskaplig rådgivare vid Barnrättsakademin, Leo Razzak, Fryshuset, Therese Eriksson, organisationen Maskrosbarn, Philip Hwang, professor i tillämpad psykologi samt Syster Karin, Alsike kloster.

I Storbritannien är förälderns rätt att slå sina barn (utan att lämna ”bestående märken”) skyddad i lag. Storbritannien har fått utstå internationell kritik för detta och en lagändring har debatterats, men en överväldigande majoritet av britterna är fortfarande emot ett förbud mot barnaga. I filmen får vi bl a möta sexbarnsfamiljen Bright som ivrigt försvarar sina uppfostringsmetoder, där stryk ingår som en självklar del. Vi får också träffa internatskoleläraren Simon Warr, som propagerar för ett återinförande av spöstraffet i brittiska skolor.Temasändningen följs av den skakande filmen I kärlekens namn där Paul Honkanen undersöker hur synen på barnaga skiljer sig åt i tre olika EU-länder: Storbritannien, Rumänien och Sverige. Sverige var tidigt ute med en lag mot barnaga för jämnt trettio år sedan. Men i de allra flesta av världens länder är fysisk bestraffning av barn en självklarhet; stryk är en förutsättning för att barn ska kunna formas till goda och ansvarsfulla medborgare.

– Det mest beklämmande är se de ”svarta hål” som ständiga kränkningar och hot orsakar i barns hjärnor. Slagen i sig är alltså inte alltid det värsta. Den kroniska stressen och rädslan för stryk kan hindra barns hjärnor från att utvecklas normalt och ge upphov till hålrum som är fullt synliga på hjärnröntgenbilder, säger producenten Paul Honkanen.

I Rumänien förbjöds barnaga 2005. Men en lag allena löser inte problemen har man fått erfara. Vi träffar rumänsk tv:s ”Supernanny” Irina Petrea som reser runt i Rumänien och föreläser om barnuppfostran utan våld inför, ofta oförstående, rumänska föräldrar. Inte heller i Sverige är barn som bekant förskonade från fysiskt och psykiskt våld, trots att tabut mot att slå barn är djupt rotat.

Sändningstider:

Tema: Barns rätt

Måndag 16 november 2009 klockan 20.00 i Kunskapskanalen

Hälsa i Europa: I kärlekens namn

Måndag 16 november 2009 klockan 22.00 i Kunskapskanalen