Nyinstiftat barnrättspris i Landstinget Sörmland

För att stimulera anställda till fortsatt arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter har Landstinget Sörmland inrättat ett barnrättspris. Det ska delas ut en gång om året till verksamheter eller anställda som på olika sätt arbetar för att öka kunskapen om barnets rättigheter och barnrättsperspektivet.

På de flesta arbetsplatser inom landstinget finns idag barnkonventionspiloter som bevakar barnperspektivet i sin verksamhet. Det nyinstiftade priset är ytterligare ett sätt att stimulera det här arbetet. Prissumman, 15 000 kronor, ska användas för att utveckla och stimulera verksamhetens eller den anställdes barnrättsarbete.

Priset utses av en kommitté som består av en representant från landstingsstyrelsen, chefen för Folkhälsocentrum Åsa Ranung och landstingets strateg för barnrättsfrågor Monica Gustafsson Wallin. Priset delas ut i samband med barnkonventionspiloternas nätverksdag den 7 december i Eskilstuna.